O firmie

Od 2006 roku prowadzimy działalność w zakresie gospodarki odpadami. Oferujemy kompleksową

obsługę w zakresie odbioru i utylizacji odpadów. Podstawową dziedziną naszej działalności jest

produkcja paliw alternatywnych. Służą nam do tego maszyny najlepszych firm europejskich.

Wyprodukowane paliwo alternatywne dostarczamy do cementowni gdzie jest spalane z

zachowaniem najwyższych standardów i norm. Prowadzimy kasację towarów zużytych i

przeterminowanych, produktów spożywczych nienadających się do spożycia. Wszelkie towary

przeznaczone do zniszczenia można zutylizować w naszej firmie. Prowadzimy utylizację odpadów

samochodowych.

Script logo